Tag Archives: tulburare de anxietate generalizată

Terapiile online sunt eficiente pentru tulburarea de anxietate generalizată

Psiholog Alina Buza

Autor

Psih. Alina Buza

Psihoterapeut

Colaborator Centrul PAX

TratamentAnxietate.ro

Terapie online pentru anxietate si ingrijorari

O meta-analiză* publicată în 2015 în jurnalul Internet Interventions de către un grup de cercetători britanici și irlandezi a arătat că intervențiile psihoterapeutice online oferă rezultate promițătoare pentru tratamentul tulburării de anxietate generalizată și pentru simptomele îngrijorării patologice asociate.

* Pentru a obține o înțelegere mai bună despre cât de bine funcționează un anumit tratament în cazul unei tulburări, în practica standard, cercetătorii apelează la meta-analiză. Aceasta folosește o metodă statistică prin care combină rezultatele de la multiple studii științifice individuale dar asemănătoare, pentru a identifica tendințe în rezultatele studiilor și a extrage concluzii despre eficacitatea unui tratament.

În cazul de față, cercetătorii au investigat în ce măsură tulburarea de anxietate generalizată și îngrijorarea patologică (elementul central al anxietății generalizate) pot fi tratate cu succes prin intermediul intervențiilor psihoterapeutice online. Adițional au analizat și efectele intervențiilor online asupra simptomelor depresive, a deteriorării funcționale și a deteriorării calității vieții, care însoțesc adesea tulburarea de anxietate generalizată.

Pentru a identifica toate studiile clinice publicate cu privire la psihoterapiile online pentru tulburarea de anxietate generalizată, s-a efectuat o căutare sistematică în patru baze de date de referință. S-au găsit 20 de studii dintre care 11 au fost incluse în analiza finală. Cele 11 studii au implicat în total 771 de persoane cu vârsta peste 18 ani. Toți participanții au fost evaluați riguros și au fost incluși doar cei care au îndeplinit criteriile clinice de diagnostic pentru tulburarea de anxietate generalizată (și care aveau posibile simptome asociate, de depresie sau deteriorare funcțională). 371 dintre cele 771 de persoane au beneficiat de intervenție terpeutică online pentru tulburarea de anxietate generalizată, iar 400 de persoane au fost incluse pe lista de așteptare (nu au primit tratament în timpul desfășurării studiilor). În 9 dintre cele 11 studii intervenția terapeutică a fost modelată pe baza principiilor terapiei cognitiv-comportamentale, iar în 2 dintre studii participanții au primit intervenție psihodinamică online. Rezultatele studiilor au fost introduse într-un program statistic care i-a ajutat să calculeze și să extragă date despre eficacitatea intervențiilor online.

Rezultatele meta-analizei au arătat că persoanele care au beneficiat de intervențiile terapeutice online, în special de terapie cognitiv-comportamentală, au obținut ameliorări semnificative ale simptomelor de anxietate generalizată și ale îngrijorării patologice, în comparație cu participanții care nu au primit tratament. Autorii subliniază că aceste rezultate sunt similare celor raportate în studiile care au investigat efectele terapiei cognitiv-comportamentale față-în față pentru tulburarea de anxietate generalizată și pentru îngrijorarea patologică, atunci când au fost comparate cu lista de așteptare. Pentru îngrijorarea patologică rezultatele din literatură indică un impact mai ridicat al terapiei cognitiv-comportamentale față-în-față, comparativ cu cel al terapiilor online raportate de această meta-analiză. O posibilă explicație este că în intervențiile față-în-față sunt adesea tratate persoane cu simptome mai severe și prin urmare au mai mult spațiu de îmbunătățire.

Adițional, rezultatele au arătat și o schimbare pozitivă pentru simptomele de depresie asociate anxietății generalizate în cazul persoanelor care au beneficiat de terapia online în comparație cu cele care nu au primit tratament. Aceste rezultate sunt similare cu cele obținute anterior în literatură pentru terapiile față-in-față și online, sugerând că pe lângă impactul pozitiv al terapiei asupra simptomelor de anxietate generalizată, aceasta are impact și asupra simptomelor depresive comorbide. Au fost observate ameliorări și la nivelul distresului psihologic și al dizabilității.

Rămân câteva întrebări pentru a fi investigate în studii viitoare: În ce măsură rezultatele terapiilor online pentru tulburarea de anxietate generalizată se mențin pe termen lung? Cât de eficiente sunt terapiile online în comparație cu alte modalități de livrare a terapiei, pentru tulburarea de anxietate generalizată? Cât de eficiente sunt terapiile cognitiv-comportamentale online în comparație cu alte tipuri de terapii online pentru tratamentul tulburării de anxietate generalizată?

În concluzie, rezultatele acestei meta-analize susțin eficacitatea terapiilor online, în special eficacitatea terapiilor cognitiv-comportamentale, pentru tratamentul tulburării de anxietate generalizată și al simptomele de îngrijorare patologică. Rezultatele sunt similare cu cele ale terapiilor cognitiv-comportamentale desfășurate față-în-față. Intervențiile online bazate pe metoda cognitiv-comportamentală au un suport științific mai consistent și eficacitate mai ridicată comparativ cu intervențiile psihodinamice. Acest rezultat trebuie interpretat cu atenție întrucât doar 2 dintre cele 11 studii incluse în meta-analiză au investigat efectele intervenției psihodinamice online.

Bibliografie

Richards, D., Richardson, T., Timulak, L., & McElvaney, J. (2015). The efficacy of internet-delivered treatment for generalized anxiety disorder: A systematic review and meta-analysis. Internet Interventions, 2(3), 272-282.